Průběh Graduate programu

Cílem absolventského programu je připravit účastníky na převzetí rolí manažerů v obchodních jednotkách a specialistů či koordinátorů v odděleních centrální kanceláře v Praze. Průběh programu kopíruje přirozený proces učení – postupuje se od obecnější problematiky k podrobnostem, od jednodušších činností k náročným a zodpovědným úkolům.

 

Každý absolvent začíná takzvaným „kolečkem“ na obchodní jednotce. Seznámí se se všemi činnostmi, s nimiž se v průběhu svého dalšího působení v Tesco bude znovu setkávat a které bude jednou svou prací ovlivňovat či řídit. Absolventi programu tak nejprve nahlédnou pod pokličku všemu, co souvisí s provozem obchodních jednotek různých formátů.

Pak začíná několikatýdenní trénink, během něhož se absolvent připravuje na převzetí první odpovědnosti v rámci samostatné role. Jedná se o reálnou zodpovědnost za svěřený úsek a za malý tým spolupracovníků. 

V průběhu programu je kladen důraz na co nejširší záběr zkušeností. Proto absolventi nikdy nezůstávají zařazeni ve škatulce své první funkce. Naopak. Poznají nejen různé pozice a oddělení, ale také formáty obchodů. V Tesco této „výměně“ říkáme TWIST. 

Po TWISTU následuje období přípravy na další pozici, tentokrát s výrazně rozšířenou zodpovědností. V podstatě se již může jednat o trénink na funkci, kterou bude absolvent vykonávat i po ukončení programu. Budete odpovědný za vlastní tým lidí a konkrétní část obchodu. Stanete se ještě v rámci programu manažerem obchodního oddělení. Vaším úkolem bude řídit a motivovat tým lidí a vést důležitou součást obchodu. 

A protože práce v Tesco je ve většině případů týmovou záležitostí, budete ve druhé polovině programu s několika dalšími kolegy pracovat na společném projektu

Nic nenecháváme náhodě! To, co Vás čeká po ukončení programu, plánujeme s potřebným předstihem. Po dokončení všech aktivit navážete na zkušenosti a znalosti, které jste během programu získali. V závislosti na vašich preferencích a schopnostech nastoupíte na pozici manažera v některém z našich obchodů nebo koordinátora/specialisty/manažera v jednom z oddělení centrální kanceláře Tesco v Praze.

Přihlaste se do programu

Přihlaste se do trainee programu a naplňte také svůj příběh!

Přihlaste se do programu

Kontakt

Tesco Stores ČR a.s.
Centrální kancelář
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10

+420 272 087 111
+420 272 086 111

graduate@cz.tesco-europe.com

Webová stránka http://tesco-graduates.cz je určena studentům a absolventům vysokých škol. Pokud již máte pracovní zkušenosti a zájem o konkrétní nabídku, navštivte nejnovější volné pozice na našem firemním webu iTesco.

Copyright 2011 Tesco Stores ČR a.s.